Πολιτική Απορρήτου

Τελευταία Ενημέρωση : ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Πολιτική Απορρήτου
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η NITERESO υπό την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και την ασφαλή επεξεργασία τους, διατηρώντας αρχείο Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με στόχο την πληρέστερη εξυπηρέτηση σας μέσω των υπηρεσιών που σας προσφέρονται στον Διαδικτυακό της τόπο.
Επειδή ο Ιστότοπος επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού GDPR (ΓΚΠΔ 679/2016), της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας αλλά και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένου Προσωπικού Χαρακτήρα, η NITERESO σας παρέχει την δυνατότητα να ενημερωθείτε σχετικά με την κάτωθι πολιτική απορρήτου και συνιστάται να την διαβάσετε προσεκτικά ώστε να πληροφορηθείτε για όσα συλλέγονται, πώς χρησιμοποιούνται και ποια είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με αυτά κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα της επιχείρησης.
Σκοπός της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση των εντολών σας με ασφάλεια καθώς και η προώθηση υπηρεσιών της NITERESO απευθείας σε Σας με άμεση ή με άλλη επικοινωνία, καθώς και η εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του Ιστότοπου, σύμφωνα πάντα με την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Η NITERESO αναλαμβάνει να μην διαβιβάσει τα δεδομένα σας σε τρίτα μέρη, εκτός από τα πρόσωπα εκείνα που συνδέονται με αυτήν και είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της επεξεργασίας. Κατ’ εξαίρεση η NITERESO μπορεί να κοινοποιεί προσωπικά δεδομένα σε δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νόμιμου αιτήματος και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Σε καμία περίπτωση η NITERESO δεν πωλεί ή ενοικιάζει προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη.
Η NITERESO συλλέγει μόνο δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίον δόθηκαν και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί. Με εξαίρεση τυχόν δεδομένων που συλλέγονται από τα Cookies, τα δεδομένα περιορίζονται σε όσα έχετε παράσχει εσείς ρητά και για συγκεκριμένο σκοπό και εφόσον έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας. Επίσης, συλλέγουμε δεδομένα κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας και εφόσον εσείς έχει συναινέσει προς τούτο, συναίνεση η οποία τεκμαίρεται με την συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων.( φόρμα επικοινωνίας).
Για σκοπούς διαφήμισης, παρέχονται δεδομένα επισκεψιμότητας σε τρίτες υπηρεσίες, όπως το Google και το Facebook με σκοπό την εμφάνιση διαφημιστικών μηνυμάτων σε site τρίτων.
Η επεξεργασία των δεδομένων σας διενεργείται σύμφωνα με: τους όρους της συμβατικής μας σχέσης, τη συγκατάθεση σας, όπου απαιτείται, τις υποχρεώσεις της NITERESO που πηγάζουν από το νόμο (π.χ. φορολογική, εργατική, ασφαλιστική νομοθεσία κ.ά.) και το έννομο συμφέρον της NITERESO.
Η επεξεργασία των δεδομένων σας διεξάγεται είτε από το προσωπικό της NITERESO, είτε μέσω συστημάτων πληροφορικής και ηλεκτρονικών συσκευών από τη NITERESO και κατ’ εξαίρεση από τρίτους, οι οποίοι, έχοντας δεσμευτεί συμβατικά έναντι της NITERESO για την τήρηση εμπιστευτικότητας και την προστασία των δεδομένων σας, τα επεξεργάζονται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους μας έχουν παρασχεθεί.

Ως χειριστής προσωπικών δεδομένων, τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας είναι:

Γεώργιος Θαλασσινός
Διεύθυνση: Μάνου Κατράκη 111
Τηλ. Επικοινωνίας : 2810 260100
E mail: [email protected]
Μπορείτε να επικοινωνείτε για οποιαδήποτε ερώτηση αφορά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Cookies
Ο Διαδικτυακός Τόπος της NITERESO ενδέχεται να χρησιμοποιεί cookies για την συλλογή και αποθήκευση των πληροφοριών σας, κατόπιν δικής σας συγκατάθεσης.
Τα cookies («μπισκότα») είναι ένα μικρό σύνολο δεδομένων, που μία ιστοσελίδα δύναται να αποθηκεύσει στον υπολογιστή του κάθε χρήστη ή στο κινητό του τηλέφωνο αντίστοιχα και δε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή ή το κινητό αυτού. Τα cookies επιτρέπουν στην ιστοσελίδα να «θυμάται» τις ενέργειές που κάνει ο κάθε χρήστης κατά την περιήγησή του σε αυτήν. Αν και η πλειοψηφία των φυλλομετρητών (browsers), όπως λόγου χάρη ο Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari και Opera, υποστηρίζουν τη χρήση cookie, εντούτοις ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το φυλλομετρητή του να μην αποδέχεται cookies ή να διαγράψει αυτά εκ των υστέρων.
Tα cookies χωρίζονται σε μόνιμα και συνεδρίας (session):
Τα μόνιμα cookies παραμένουν στο σκληρό σας δίσκο και αφού τελειώσετε την επίσκεψή σας, μνημονεύοντας μια μεγάλη γκάμα στοιχείων τα οποία χρησιμοποιούνται για την επόμενη επίσκεψη. Τα session cookies χρησιμοποιούνται μόνο για την αναγνώριση του χρήστη σε ορισμένες υπηρεσίες και σελίδες του διαδικτυακού τόπου.
Από αυτά όσα χαρακτηρίζονται απαραίτητα, αποθηκεύονται στον τερματικό του κάθε χρήστη αφού συνδέονται άμεσα με την ομαλή λειτουργία του Ιστότοπου.
Γι’ αυτό, κατά τη διάρκεια κάθε επίσκεψής σας, στην ιστοσελίδα της NITERESO, εφόσον μας παρέχετε την συγκατάθεσή σας, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε cookies και άλλες τεχνολογίες ιχνηλάτησης/ παρακολούθησης, με τις οποίες συλλέγονται αυτόματα, για λόγους καλύτερης εξυπηρέτησης, για λόγους marketing, στατιστικούς ή και τεχνικούς λόγους, στοιχεία όπως, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιήθηκε, η διεύθυνση IP του χρήστη ή πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που είδε.
Παράλληλα χρησιμοποιούνται cookies τρίτων μερών που επιτρέπουν την ανάλυση ώστε να γίνει κατανοητός ο τρόπος που χρησιμοποιείται ο Ιστότοπος από κάθε χρήστη. Αυτά τα cookies αποθηκεύονται στον διακομιστή του κάθε χρήστη, μετά την συγκατάθεσή του, δηλαδή από την στιγμή που επιλέγει να τα αποδεχτεί. Επίσης ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τις προτιμήσεις του οποιαδήποτε στιγμή το αποφασίσει , γνωρίζοντας ότι οποιαδήποτε αλλαγή στις ρυθμίσεις των cookies, δύναται να επηρεάσει σημαντικά την ομαλή λειτουργία του Ιστότοπου. Δεδομένα συμπεριφοράς στον Ιστότοπο, όπως ποιες σελίδες επισκέπτονται οι χρήστες , χρόνοι παραμονής, από ποιες σελίδες ήρθε (referrer), ποια η συχνότητα επισκέψεων κλπ. αποθηκεύονται σε τρίτες υπηρεσίες όπως το Google Analytics για το σκοπό της βελτίωσης του μάρκετινγκ της ΝΙΤΕRESO. Αυτές οι τρίτες υπηρεσίες αποθηκεύουν cookies για να λειτουργήσουν. Αυτά τα δεδομένα δεν ταυτοποιούν προσωπικά τους χρήστες, επομένως δεν τίθενται σε κίνδυνο η ιδιωτικότητα και τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των χρηστών.
Σε κάθε περίπτωση οι χρήστες μπορούν να διαγράφουν τα cookies από τον browser τους αλλά και να τα απενεργοποιούν εντελώς.

Φόρμες επικοινωνίας και σύνδεσμοι ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Σε περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει να επικοινωνήσει με την NITERESO κάνοντας χρήση της φόρμας επικοινωνίας ή τον σύνδεσμο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της επιχείρησης, κανένα από τα δεδομένα που παρέχει δεν αποθηκεύονται από τον Ιστότοπο ούτε μεταβιβάζονται ούτε υποβάλλονται σε επεξεργασία από οποιονδήποτε τρίτο φορέα επεξεργασίας δεδομένων. Αντίθετα τα δεδομένα αυτά στέλνονται στην NITERESO με ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του σχετικού πρωτοκόλλου.

Αποστολή βιογραφικού στη NITERESO
Σε περίπτωση που αποστείλετε το βιογραφικό σας για να εργαστείτε στη NITERESO θα σας ζητηθούν πολλά προσωπικά στοιχεία, όπως ημερομηνία γέννησης, τόπος κατοικίας, προηγούμενοι εργοδότες, εργασιακό ιστορικό, εκπαίδευση, προσωπικά ενδιαφέροντα κλπ. Αυτά τα δεδομένα αποθηκεύονται στον server μας και δεν διατίθενται σε τρίτους.

Δικαιώματα των χρηστών
Όπως ίσως γνωρίζετε, ο νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων ή ΓΚΠΔ δίνει στους πολίτες ορισμένα δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά τους δεδομένα. Για την πλήρη συμμόρφωσή μας με τις διατάξεις αυτού του νόμου, έχουμε εφαρμόσει επιπλέον δυνατότητες διαφάνειας, ώστε να βοηθήσουμε τους χρήστες να αξιοποιήσουν αυτά τα δικαιώματα. Με βάση τη διαθεσιμότητα και με τους περιορισμούς που ισχύουν από την εφαρμοστέα νομοθεσία, τα δικαιώματα που παρέχονται στους πολίτες είναι τα εξής:
• Δικαίωμα πρόσβασης – έχετε δικαίωμα να ενημερώνεστε και να ζητάτε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία επεξεργαζόμαστε
• Δικαίωμα διόρθωσης – έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να τροποποιήσουμε ή να ενημερώσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας, αν είναι ανακριβή ή ελλιπή
• Δικαίωμα διαγραφής – έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας
• Δικαίωμα περιορισμού – έχετε δικαίωμα να ζητήσετε την προσωρινή ή οριστική διακοπή της επεξεργασίας όλων ή ορισμένων από τα προσωπικά δεδομένα σας
• Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων – έχετε δικαίωμα να ζητήσετε ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων σας σε ηλεκτρονική μορφή και να διαβιβάσετε αυτά τα προσωπικά δεδομένα στην υπηρεσία κάποιου τρίτου
• Δικαίωμα εναντίωσης – έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην από μέρους μας επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, στηριζόμενοι σε λόγους που σχετίζονται με την προσωπική σας κατάσταση και
• Δικαίωμα μη υπαγωγής σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων – έχετε δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε μια απόφαση η οποία βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων, όπως η κατάρτιση προφίλ, εφόσον η απόφαση θα είχε νομικές επιπτώσεις για εσάς ή άλλες εξίσου σημαντικές επιπτώσεις.
Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την προστασία του απορρήτου σας, τα δικαιώματά σας ή τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να τα ασκήσετε, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων στα στοιχεία επικοινωνίας που υπάρχουν στους παρόντες όρους χρήσης. Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, και σε κάθε περίπτωση εντός ενός (1) μηνός, αφού επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας. Εάν είστε δυσαρεστημένοι με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας, μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε και να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Προσωπικά δεδομένα για την εκπλήρωση των υπηρεσιών της NITERESO
Ενδέχεται να σας ζητηθούν προσωπικά δεδομένα για την εκπλήρωση υπηρεσιών προς εσάς, όπως την παροχή φιλοξενίας, την κατοχύρωση domain κτλ. Τα δεδομένα αυτά διατίθενται για το σκοπό της εκπλήρωσης της υπηρεσίας και στους αντίστοιχους παρόχους, μητρώα ονομάτων, εκδότες SSL, παρόχους server κτλ.

Σύνδεσμοι (Links)
Ο παρών Διαδικτυακός Τόπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους (links) που οδηγούν σε άλλους δικτυακούς τόπους. Η παρούσα επιχείρηση δεν έχει την δυνατότητα ελέγχου των τόπων αυτών και σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για το εκάστοτε περιεχόμενό τους ( διαφημίσεις, προωθητικές ενέργειες κλπ.) και οτιδήποτε μπορεί να παρέχουν οι ως άνω δικτυακοί τόποι. Δια την αποδοχή των παρόντων από τον χρήστη ρητά συμφωνεί και αποδέχεται ότι η NITERESO δεν ευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία του, που προκαλείται από ή σε σχέση με την χρήση του περιεχομένου των ως άνω δικτυακών τόπων, στους οποίους παραπέμπουν οι σύνδεσμοι που δημοσιεύουν οι λοιποί χρήστες του ιστότοπου.

Επικαιροποίηση
Η NITERESO επικαιροποιεί και ενημερώνει την Πολιτική Απορρήτου όταν υφίσταται ανάγκη για την καλύτερη εξυπηρέτησή των χρηστών της ή την συμμόρφωση της επιχείρησης με την νεότερη νομοθεσία. Κατά καιρούς, λοιπόν, ενδέχεται να ενημερώνεται η παρούσα πολιτική απορρήτου για την καλύτερη ενημέρωση των χρηστών της, η οποία θα αναρτάται στον Ιστότοπο, αναγράφοντας την ημερομηνία της τελευταίας έκδοσης.
Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται στους χρήστες της να ελέγχουν συχνά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή τους σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο προστατεύονται τα προσωπικά τους δεδομένα από την NITERESO.
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία:

Γεώργιος Θαλασσινός
Διεύθυνση: Μάνου Κατράκη 111
Τηλ. Επικοινωνίας : 2810 260100
E mail: [email protected]

ΣΥΝΤΑΞΗ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
Βαρδιατζάκη - Θαλασσινού Αικατερίνη
Δικηγόρος- Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια
ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Μηλιαρά 4-6, 71202, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα
Μ: 6979488777 Ε: [email protected]

Απαγορεύεται η εν μέρει ή ολική αντιγραφή, αναπαραγωγή και εν γένει χρήση του παρόντος χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της συντάκτριας Δικηγόρου.